FOOD INNOVATION

SMART FACTORY: 🙆‍♀👀📈 พลิกโฉมการผลิตอาหารยุคใหม่ เมื่อ #ระบบดิจิทัลเข้าครอบงำภาคการผลิตอาหารโลก

By

👩🔬👨💻👩🔧 ก้าวสู่เทรนด์อุตสาหกรรม 4.0 ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตด้วย“ # การเชื่อมต่อแบบดิจิทัลทั่วทั้งซัพพลายเออร์แบบครบวงจร ” หรือ“ Cyber-Physical Systems”

สุดยอดขุมพลังขับเคลื่อนโลกอนาคต  💥“ เชื่อมต่อ – รู้เท่าทัน – เพิ่มโอกาสอยู่รอด” 💥

สวัสดีค่ะเพื่อน ๆ ชาวฟู้ด! วีคนี้อยู่กับ  # Amyinfood  กับเรื่องราวดิจิทัลและเทคโนโลยีในวงการอุตสาหกรรมอาหารกันนะคะ 😛

👷♂“อยากรู้ว่าแผนที่ถนนมันเป็นยังไงต้องลองคลิกเข้าไป  ดูในภาพกันนะ 👷  เหล่าน้องเมล็ดทั้ง 4 รอเพื่อน ๆ ชาวฟู้ดอยู่ใน😛💛

ว่าด้วยเรื่องราวของการยกระดับการผลิตด้วย# อุตสาหกรรม 4 .0  ________________________
🧤🧤

แล้ว“ อุตสาหกรรม 4.0” คืออะไรละ คนธรรมดาอย่างเรา ๆ จำเป็นต้องรู้มั้ย?💫🎯

มันก็คือนี่นะ … คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตมา  # ใช้ในห้างหุ้นส่วนจำกัดกระบวนการผลิตสินค้า  จุดเด่นก็คือ  # สามารถเชื่อมความต้องการของผู้บริโภคราย บุคคลเข้ากับกระบวนการผลิตสินค้าได้โดยตรง💫📊  📊💫

ต้องย้ำว่า “รายคน (ส่วนตัว)” กันเลยเสร็จแล้ว! เช่นโรงงานยุค 3.0 ผลิตของแบบใกล้เคียงจำนวนมากในเวลากะพริบตาเดียว (การผลิตจำนวนมาก)

แต่ต่อไปโรงงานยุค 4.0 จะสามารถ# ผลิตของหลากหลายรูปแบบแตกต่างกัน ได้เป็นจำนวนมากในเวลาพริบตาเดียว  (การผลิตที่กำหนดเอง)  โดยใช้กระบวนการผลิตที่ประหยัดและมี ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจรแบบ “โรงงานสมาร์ท”🌀🌀
🎯🎯

________________________

“Digital Supply Chain, AI Technology กับภาคการผลิต  # มันคืออะไรกันนะ ?”👩🔧

โรงงานผลิตยุคใหม่กับการเข้ามามีส่วนร่วมของเทคโนโลยียุค 4.0

ให้เห็นภาพง่ายๆถ้าดูใน# แผนที่ของเจ้าพวกคุณน้องยังไม่ได้  ที่เชิ้ต ๆ ชาวฟู้ดด้านคลิกเข้าไปในห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพของเอมี่ได้เนี่ย 
🧩 👌😛

จะเห็นว่าเรื่องราวหลัก ๆ จะเกี่ยวข้องกับการ  จัดการ# กับข้อมูลมหาศาล  อย่างมีประสิทธิภาพ 📈 👨💻

เช่นหุ่นยนต์กับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ก้าวหน้า, การใช้งาน Big Data และการวิเคราะห์ระบบในการจัดการระบบข้อมูล, การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ดิจิตอลสู่ซัพพลายเชนดิจิตอล, อุปกรณ์คลาวด์, คอมพิวเตอร์คลาวด์, Internet of Things, การพิมพ์ 3 มิติ, โทรศัพท์สมาร์ทโฟน

รวมไปถึงโมเดลทาง  💥 “ The Value Value Loop”  ยกระดับการบริหารจัดการในกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วโลก💥

________________________

“ยกระดับภาคการผลิตกับการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบ  # ระบบดิจิทัลมีความจำเป็นจริง ๆ หรอ ?” 🗣🌀

ระบบและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่พูดไปฟังดูจะมีค่าและสิ้นเปลืองต้นทุนหรือเปล่านะ? รวมถึงมันมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนระบบโรงงานผลิตของเราตามนั้นเลยจริงๆหรอ? มาดูกันนะทุกคน👩🔧🧤

หลัก ๆ 2 ส่วนใหญ่ที่ถูกยกระดับจะเป็นในเรื่องของ

🎟 (1. ) การดำเนินธุรกิจ

•การวางแผน (การวางแผน) ที่เทคโนโลยีมามีส่วนช่วยในการคาดเดาการเปลี่ยนแปลงและการตอบสนองแบบเรียลไทม์

•การบริหารโรงงาน (ระบบการจัดการโรงงาน) ที่ข้อมูลสารสนเทศและการปฏิบัติงานจะเชื่อมโยงกันด้วยลิงค์ดิจิตอล

รวมถึงการยกระดับในประเด็นของ

🎟 (2. ) การเติบโตของธุรกิจที่อุตสาหกรรมสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

•การสร้างหรือเพิ่มผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์) และบริการที่ชาญฉลาด  # จากผลการจัดการข้อมูลที่มีคุณสมบัติพิเศษ

•ฝากเชื่อมต่อสื่อสารกับลูกค้าได้ตรงจุดและเป็น  # การเดินทางความต้องการผู้บริโภครายบุคคลมากขึ้น

•วิศวกรเหล่านี้และการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในภาคการผลิตก็ยังสามารถใช้ข้อมูลจากระบบการจัดการตรงนี้ในการพัฒนานวัตกรรมและการออกแบบสิ่งใหม่ ๆ ได้เร็วขึ้นอีกด้วย

________________________

“มารู้จักกับ #HybridInnovation 🗂🔬👨🔬 หรือ การจัดการกับภาคการผลิตด้วยความร่วมมือจากผู้ผลิตและผู้บริโภค”

ไม่ใช่แค่นั้นนะคะ การ #บูรณาการโลกการผลิต ยังเชื่อมต่อทางเครือข่ายในรูปแบบ Internet of Things (IoT) ทุกหน่วยของระบบการผลิต

ตั้งแต่วัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์หน่วยต่าง ๆ เหล่านี้จะถูกติดตั้ง 👀 #ระบบเครือข่ายเพื่อให้สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล 👀 ซึ่งกันและกันอย่างอิสระ

และเป็นการยึด Customer needs เป็นศูนย์กลางภาคการผลิตก่อให้เกิด “Hybrid Innovation” หรือการจัดการงานการผลิตร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคอีกด้วย
________________________

🦄 “โมเดลธุรกิจกับการปรับตัวของภาคการผลิต” 🦄

โมเดลธุรกิจในปัจจุบันต่างก็ต้องปรับตามด้วยกันทั้งนั้นเลยนะ สำหรับเรื่องราวนี้ เรียกได้ว่าทุกช่วงเวลาที่ผ่านมา ธุรกิจเหล่านี้ต้องเผชิญกับการท้าทายเพื่อ

• สร้างมูลค่าจากวิธีการใหม่เรื่อยๆ ด้วยเศรษฐกิจที่ขึ้นๆ ลงๆ

กลายเป็นความกดดันที่ทำให้ผู้ผลิตต้อง #ปรับตัวรับเอานวัตกรรมใหม่ๆ สารพัดอย่าง ผนวกเข้ามาใช้และสร้างความแตกต่างให้ตัวเอง
ในขณะเดียวกันก็ต้อง

• พยายามลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้วย
________________________

แต่ยังไงเราก็ต้องยอมรับว่า บริษัทที่สามารถควบคุมการเชื่อมต่อดิจิตอลในระดับนี้จะ 🙆‍♀#สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Comparative Advantages) 🙆‍♀

นับว่าการ “#ใช้ข้อมูล” อย่างมีประสิทธิภาพสามารถส่งผลต่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่สำคัญเลยหละ! 😛💥
________________________

“STEPs การจัดการภาคการผลิตอาหารด้วยระบบดิจิทัลตามโมเดล INDUSTRY 4.0” 🎟🙆‍♀

#เพื่อความอิน #อ่านรอบเดียวหลู่เลื่อง #ต้องเปิดภาพ Road Map ดูประกอบเนอะ 🗣

#การปฏิวัติการใช้ข้อมูล” ในยุค Industry 4.0 จะเริ่มตั้งแต่

(1.) การจัดการ Resources of the future หรือ การใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยใน “การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน” กับพลังงานทางเลือกต่างๆ

(2.) การเชื่อมโยง Clusters of plants เชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานและบริษัทต่างๆ ให้สามารถดำเนินงาน “เชื่อมโยงถึงกันเป็นเครือข่าย” ได้สะดวกยิ่งขึ้น

(3.) เกิดเป็น “Business hubs” หรือเขตโครงสร้างพื้นที่เศรษฐกิจยุคใหม่

(4.) Advanced manufacturing systems การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนการการผลิต ในส่วนของ “การปรับปรุงและพัฒนา Business operations” ด้วยระบบที่ดีขึ้น

(5.) Smart tracking & Logistics 4.0 การวัดติดตามผล “แบบเรียลไทม์” ในระบบโลจิสติกส์เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาที่จะเกิดจากกระบวนการขนส่งได้มากขึ้น

และส่วนสุดท้ายที่สำคัญ

(6.) Big data & Cyber Security ในการใช้เทคโนโลยีมามีส่วนช่วยใน

🌀การวางเป้าหมาย (Vision)-กำหนดกลยุทธ์ (Strategies)-ออกแบบแผนงาน (Action Plans) ตลอดจนครอบคลุมการดำเนินงานตลอด Value Chain 🌀

________________________

ล้ำในล้ำกันไปอีกอ่ะ! 👀📈💫 นับว่าเป็นการ นำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้เป็น Cyber-Physical Systems หรือ Physical-to-digital-to-physical transition เลยทีเดียวนะสำหรับเรื่องราวดิจิทัลนี้

ไม่ทราบอีกไม่กี่ปีข้างหน้าระบบอุตสาหกรรมอาจจะหมดยุคของ “แรงงานคน” แล้วข้อความ 🗣🌀

เข้าสู่ระบบการทำงานแบบวนค่าของข้อมูลแบบเต็มรูปแบบและสามารถผลิตสินค้าออกมาได้ดี

TAKECAREYOU  ALLL FOODIES GUYS! แล้วเจอกัน😘
👌

________________________
ขอขอบคุณข้อมูลจาก:
http: // amyinfo-od / 🌎– พลิกโฉมการผลิตโลก – เมื /

#Amyinfood  # FoodInfluencer  # อาหาร # FoodIndustry  # สุขภาพ # HealthandBeauty  # guru  # อาหาร # อุตสาหกรรมอาหาร # สุขภาพ

You may also like