FOOD INNOVATION

F o o d I n n o v a t i o n C o n t e s t 2 0 1 9

By

 

กว่าจะเป็นโปรดักส์ที่เราทาน … มันไม่ง่าย?!?
F ood I nnovation C ontest 2 0 1 9
วันนี้  Amyinfo-od  พาทุกคนมาอัพเดท ” # นวัตกรรมอาหาร ” หรือ Food Inno จากการประกวดนวัตกรรมอาหารแห่งประเทศไทยจัดโดย FoStat ที่ไบเทคบางนา … หรืองาน  นวัตกรรมอาหาร
การประกวด
💡ปวดจุด + + ไอเดียนวัตกรรม + ทำอาหาร + วิธีการแปรรูปอาหาร + วิทยาศาสตร์ + ออกแบบบรรจุภัณฑ์ + Business Model Canvas  = F อู๊ด P roducts 4.0 เมื่อ  # PainPoints  ของ  # คุณผู้บริโภค  ในห้างหุ้นส่วนจำกัดอุตสาหกรรมอาหารได้รับหัวเรื่อง: การแก้ไขปฐมวัยและพัฒนาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ เปิดประตูให้  #💹ทางธุรกิจโอกาส  สำหรับ  # คุณผู้ประกอบหัวเรื่อง: การ  ในห้างหุ้นส่วนจำกัดยุคขัดข้องที่ต้องตื่นตัวและปรับตัวให้เร็วยุคดิจิตอลหรืออุตสาหกรรม 4.0
นี้
มีอะไรบ้างตามเอมี่ไปดู!!! . ขอแสดงความยินดีเพิ่มเติมแก่ผู้เข้า ใครที่สำหรับพลาดหัวเรื่อง: การอัพเดทนวัตกรรมทางอาหารในห้างหุ้นส่วนจำกัดปีนี้สามาถติดตามรายละเอียดได้จากเนชั่ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) กับงานประกวดการประกวดนวัตกรรมอาหารในเดือนมิถุนายนของทุกปีนะคะ 😘

💚🎉

👋

 

You may also like