FOOD TALK

EXCLUSIVE INTERVIEW: #มุมมองวิสัยทัศน์จาก คุณนิพนธ์ บุณยประภัศร

By

EXCLUSIVE INTERVIEW: #มุมมองวิสัยทัศน์จาก คุณนิพนธ์ บุณยประภัศร บริษัท Medifoods (Marketing Communication Director)
.
ในหัวข้อ Impacts of Covid-19 towards “Global Food Industry”
.
มุมมองต่อ วิกฤต Covid-19 #เมื่อโลกอุตสาหกรรมอาหารจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไป

  1. มุมมองความคิดที่มีต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ต่ออุตสาหกรรมอาหารโลก

การระบาดของโควิด-19 อาจจะไม่เฉพาะเจาะจงเฉพาะไวรัส แต่ให้มองถึงการระบาดของโรคที่เกิดอย่างเฉียบพลัน แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของโรคต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผลกระทบของอุตสาหกรรมอาหารของโลก น่าจะกระทบกับประเทศที่ยังต้องพึ่งพา นำเข้าอาหารจากประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตมากกว่าตนเอง สิ่งที่อาจจะปรับเปลี่ยนไปคือในแต่ละประเทศที่ยังมีข้อเสียเปรียบดังกล่าวอาจจะต้องมองหานวัตกรรมเข้ามาช่วยเพิ่มหรือฟื้นฟูวัตถุดิบให้สามารถผลิตเพื่อหล่อเลี้ยงตัวเองได้มากขึ้นในยามวิกฤต หรือ อาจจะร่วมมือเป็นภาคีกับนานาประเทศอื่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อตกลงที่มีความเข้มแข็งมากขึ้นและมีความจริงจังต่อระบบการผลิตอาหารการบริโภคต่างๆจะมีความพิถีพิถันมากขึ้นมาตรการการนำเข้าหรือข้อเรียกร้องตามข้อกำหนดจะถูกตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ต่อผู้บริโภคมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยสูงและเสริมสุขภาพต้านทานโรคต่างๆจะกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆในความสนใจของผู้บริโภค

2. มุมมองความคิดที่มีต่อสถานการ์ณการแพร่ระบาดของโควิด-19ต่ออุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย

ผมมองว่าสำหรับประเทศไทย เรามีข้อได้เปรียบในรูปแบบของความสมบรูณ์ของแหล่งวัตถุดิบในการผลิตอาหารอย่างเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ (Food Security) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารต่างๆจะมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งมาตรการการจัดการการแพร่ระบาดของโรค ที่ประเทศไทยสามารถดำเนินการได้ดี สิ่งนี้จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ประเทศต่างๆสนใจผลิตภัณฑ์จากไทยมากขึ้น หากเกิดสภาวะดังกล่าว มันสามารถที่จะเพิ่มความเชื่อมั่นในการค้าขายกับประเทศไทยได้ มั่นใจได้ว่าจะไม่ขาดแคลนวัตถุดิบจากไทยเราที่ยังคงดำเนินการจัดส่งสินค้าได้อย่างไม่มีปัญหา ต่างกับสินค้าที่เป็นของสดต่างๆที่ผลิตออกมา 70-80% เพื่อการส่งออกได้รับผลกระทบเกือบ 100% จากสภาวะที่ปลายทางไม่สามารถรับสินค้าได้จึงทำให้สินค้าดังกล่าว ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงในอนาคต อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีความสมดุลมากขึ้น ความได้เปรียบในอนาคตจึงสรุปได้ว่าน่าจะเกิดกับอุตสาหกรรมแปรรูปมากกว่าของสด โดยเป็นการแปรรูที่ทำผลิตภัณฑ์ออกมาบริโภคได้และเก็บรักษาได้ยาวนานมากขึ้นรวมทั้งดีต่อสุขภาพด้วย

3. ผลกระทบที่มีต่อธุรกิจอาหารของท่าน ณ ปัจจุบัน และหนทางการปรับตัว

ทางบริษัท เราได้รับผลกระทบทางอ้อมครับ ในประเด็นเรื่องการขนส่ง รวมถึงความเข้มงวดตรวจสอบและการปรับข้อกำหนดมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยอาหารของทั้งกลุ่มลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศและส่งออก ทั้งนี้บริษัทมีมาตรการการควบคุมการผลิตปลอดภัยสูงสุด ควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำ วัตถุดิบ ตลอดจนการผลิต สู่ผู้บริโภค เวลาเกิดสถานการณ์ที่ลูกค้าต้องการสินค้าและทุกคนก็มีความจำเป็นกันหมดในทุกๆประเทศ ทางเราก็ต้องดูแลลูกค้าให้ได้สิ่งที่ต้องการให้ได้ บริษัทจึงต้องมีการวางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า การบริหารความเสี่ยงต่างๆและการดูเรื่องการขนส่ง ให้ได้ตามวันที่ลูกค้าต้องการ คุณภาพก็เป็นสิ่งสำคัญ เรามีหลักการคิดคือ เราต้องช่วยเหลือลูกค้าเหมือนเป็นคนในครอบครัว ให้เค้าได้ในสิ่งที่ต้องการและเราก็จะไม่เอาเปรียบลูกค้าในวันที่เค้าเดือดร้อน รวมไปถึงมองช่องทางที่จะส่งต่อสินค้าคุณภาพให้กับคนในประเทศของเราเองด้วย นอกจากนี้จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปโดยฉับพลัน คำนึงถึงความปลอดภัยและสารอาหารเป็นหลัก เน้นอาหารที่นำมาปรุงต่อได้เอง บริษัทต้องปรับตัวพัฒนาสินค้าที่เป็น Functional, Easy to cook at home สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ไร้สารเคมีตกค้าง ปลอดภัย โปร่งใส นี่คือแนวทางการปรับตัวของทางเราครับ

4 . สิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

โควิดทำให้เห็นชัดเจนในเรื่องที่สำคัญที่สุดคือความจำเป็นจริงๆของ อาหาร, น้ำ และยา รวมไปถึงประเด็นเรื่องการสื่อสาร การเสพข่าวสารต่างๆ การสื่อสารมีผลอย่างมาก การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะเพิ่มความเข้าใจอย่างแท้จริงของสิ่งที่ต้องการนำเสนอทั้งข่าวสารข้อมูล สองประเด็นนี้เชื่อมโยงไปสู่การตลาดออนไลน์ที่ต้องใช้ทักษะการสื่อสารให้ชัดเจน เพราะในสถานการณ์ดังกล่าว สิ่งที่ไม่ได้รับผลกระทบเลยคือ การใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตมากขึ้น ทั้งการซื้อขายสิ่งต่างๆล้วนเกิดขึ้นบน Digital Platform คนจะใช้ความสะดวกสบายเหล่านี้มากขึ้น การได้รับบริการที่เข้าถึงง่ายและสะดวก รวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องจัดการด้วยตัวเองทั้งหมดจะกลายเป้นเรื่องปกติมากขึ้น การใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวจะมีความปลอดภัยและสบายมากกว่าที่จะเลือกออกไปอยู่ในพื้นที่ด้านนอกที่เทคโนโลยียังเข้าถึงได้ไม่สะดวกเท่าพื้นที่ส่วนใน

5 .โลกของอุตสาหกรรมอาหาร ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 จะเป็นอย่างไร? อะไรบ้างที่จะถูก Disrupt? รวมไปถึงทิศทางการปรับตัวและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในแวดวงการอาหารนี้

ผมคิดว่า พอสถานการณ์ คลี่คลายลงแล้ว อุตสาหกรรมอาหารก็จะมีการแข่งขันที่สูงขึ้น หลายๆบริษัทก็ต้องคิดที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการผลิตให้ได้มาตรฐานดีขึ้นเพื่อตอบโจทย์ การเปลี่ยนแปลงของโลกและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป เราต้องเปลี่ยนวิธีการคิดและการจัดการใหม่ และเราต้องนำเสนอ Innovation ใหม่ๆที่สะดวกมากขึ้น แต่ไม่ซับซ้อน และยังคงคุณภาพที่ดีไว้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะสังเกตได้ว่าผู้คนที่ไม่เคยทำอาหารก็หันมาทำอาหารเอง หรือ ธุรกิจร้านอาหารก็ต้องหาทางที่จะทำสินค้าที่สามารถส่งได้ง่าย ลูกค้าทานก็ยังรู้สึกเหมือนไปทานที่ร้าน เราก็ช่วยกันคิดค้นสินค้าที่ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ด้วย เราต้องเรียนรู้และปรับตัวให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ นี่คือโจทย์ของคนยุคใหม่

6. อยากฝากอะไรถึงผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่กำลังขับเคลื่อนวงการอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยบ้าง?

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากขึ้น ผมอยากฝากว่า เราต้องตามให้ทัน ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้บริโภค ก็ควรที่จะหาความรู้และทดลองในสิ่งใหม่ๆและหาโอกาสจากความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เราต้องกล้าที่จะคิดและออกไปค้นหาสิ่งใหม่ๆ ในขณะเดียวกันก็ต้องยึดหลัก การทำธุรกิจอย่าง ถูกต้อง ไม่เอาเปรียบใคร ไม่ว่าในสถานการณ์แบบไหน ถ้าเราซื่อสัตย์กับทั้งต่อตัวเองและลูกค้า สุดท้ายแล้วเราก็จะได้ทุกอย่างกลับมาไม่มากก็น้อย ผมยังเชื่อว่ามีอะไรให้ทำอีกมากในอุตสาหกรรมอาหาร ถ้าเราคิดได้ เราเริ่มทำจากเล็กๆแล้วค่อยขยายตามกำลังของเรา อุตสาหกรรมก็จะเป็นอะไรที่กว้างมากเปิดกว้างอยู่เสมอ และมีโอกาสซ่อนอยู่ในนั้นเสมอ สำหรับคนทุกเพศทุกวัย ที่มีแรงบันดาลใจในการคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา

คุณนิพนธ์ บุณยประภัศร บริษัท Medifoods (Marketing Communication Director) www.medifoods.co.th
ด้วยนะคะ 😁  Hugpun Family
.
และชาวฟู้ดดดดอย่าลืม !! ติดตามบทความของผู้บริหารคนต่อๆ ไป กดไลค์หรือกดติดตามเพจ Amyinfo-od จะได้ไม่พลาด อัพเดตข่าวสารดีๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารกันนะคะ 😊🤟🏻
___________________________________________

You may also like