FOOD CHANNEL FOOD INNOVATION GLOBAL NEWS

COVID-19 IMPACTS ON FOOD AUTOMATION : เมื่อโควิดกระตุ้นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 👨‍🏭

By

COVID-19 IMPACTS ON FOOD AUTOMATION: เมื่อ โควิดกระตุ้นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 👨‍🏭 “#ลดพึ่งพาแรงงานคน – #เร่งเข้าสู่ระบบ #Automation ” 🏭 ผู้ประกอบการอาหาร จะนำมาปรับใช้ในการพัฒนาระบบการผลิตอาหารของตัวเองกันได้ยังไง? เพื่อยกระดับความปลอดภัยอาหารให้กับอุตสาหกรรมอาหารประเทศไทยให้ดีขึ้นยังไงกันได้บ้าง? 👾👩🏻‍🌾🏭

สวัสดีค่ะ ชาวฟู้ดดดด! 💡🙋🏻‍♀️ สิ่งแรกที่นึกถึง เมื่อพูดถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะ การระบาดของโควิด-19 ก็คงหนีไม่พ้น ในเรื่องของ 🚱 #ความสะอาด 🚱 มาเป็นประเด็นแรกเลยเนอะ!

ในอุตสาหกรรมอาหาร ก็ชัดเจนมาก ในประเด็นของ #FoodSafety หรือ #ความปลอดภัยในอาหาร ที่ผู้ผลิตและผู้บริโภค ต่างก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้กันมากขึ้น

วันนี้ตาม #Amyinfood มาดูกันค่ะ 🤭💡

ว่า #ผู้ประกอบการมีการปรับตัวกันยังไงบ้าง เพื่อตอบรับต่อความคาดหวัง

และความต้องการที่สูงขึ้นของผู้บริโภคในประเด็นของความสะอาดและความปลอดภัยในอาหารนี้…

________________________________________________________________

⭐️ “ความกลัวส่วนลึกในใจของผู้บริโภค…”

เมื่อทุกคนให้ความสนใจกับ #ความปลอดภัยอาหาร พร้อมกันทั่วทั้งโลก

แน่นอนว่าไม่มีใครอยากที่จะติดโรค จากอาหารที่บริโภคเข้าไป

จึงเกิดคำถามในใจผู้บริโภคมากมายถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารที่ทุกคนซื้อกินในชีวิตประจำวัน ว่า

#ระบบการผลิตสินค้าอาหารเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยมันสะอาดปลอดภัยจริงๆรึเปล่า ?

ผู้บริโภคเริ่มที่จะคาดหวังในเรื่องของความสะอาด-ปลอดภัย กันมากขึ้น…

________________________________________________________________

⭐️ “ความเสี่ยงส่วนลึกในใจของผู้ผลิต-ผู้ประกอบการ…”

* ปัญหาขาดแคลนแรงงาน จากการหยุดชะงักทางธุรกิจด้วยผลกระทบจากโควิด-19

* ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูง อันเกิดจากการใช้แรงงานในการผลิตที่ไม่มี economies of scale & economies of scope ทำให้การใช้แรงงานคน กินค่าแรงมากกว่าแรงงานเครื่องจักร

* ความกังวลของผู้บริโภคในเรื่องความสะอาดของระบบการผลิตสินค้าอาหาร และการปนเปื้อนจากแรงงานคน

สิ่งเหล่านี้ถือเป็นความเสี่ยงด้านการผลิต ที่เหล่าผู้ประกอบการต่างก็เป็นกังวล…

________________________________________________________________

⭐️ #ทางแก้ปัญหาของทั้งในมุมผู้บริโภคและผู้ผลิต

“อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เร่งการปรับตัว ตอบรับโจทย์ความสะอาดปลอดภัย แก้ปัญหาความกังวล รอบด้าน ทั้งจากผู้ผลิต-ผู้บริโภค”

เพื่อยกกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการผลิตอาหารและลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อน เน้นที่การบรรลุ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) ที่เป็นมาตรฐานป้องกันการปนเปื้อนขั้นสูง

<-> * จึงได้มีการนำระบบ Automation มาปรับใช้ในการผลิตอาหาร *

ตัวอย่างกรณี ของประเทศอเมริกา 🇺🇸🌎

ได้เริ่มมีการนำเครื่องจักร มาใช้ในงานผลิตอาหารแล้ว แต่ยังเป็นในระดับเล็กที่ยังไม่ Mass ก็คือ 🚩#3DPrintedFoods 🚩ที่มีการนำเรื่องของ Ingredients หรือ ส่วนประกอบของอาหาร มาปรับใช้ในเครื่องจักรนี้

________________________________________________________________

⭐️ “การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ เพื่อปรับใช้ระบบ Automation ในการผลิตสินค้าอาหาร”

การนำระบบ Automation มาใช้ อย่างแรก ผู้ประกอบการจะต้องมีความพร้อมก่อน
โดย “#ความพร้อม” คร่าวๆนี้

* ผู้ประกอบการรายใหญ่ * (กำลังการผลิตสูง)
ควรยกระดับการผลิตของตน โดยนำระบบเหล่านี้มาปรับใช้ควบคู่กันนะคะ ได้แก่

1. #IRA (Industrial Robotic Arm) = ทดแทนแรงงานฝีมือ
2. #CNC (Computer Numerical Control) = เสริมสายพานการผลิตแบบอัตโนมัติของตนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

* ผู้ประกอบการขนาดกลาง * (กำลังการผลิต ปานกลาง)

ควรนำระบบ CNC มาใช้ในกระบวนการผลิตควบคู่ไปกับแรงงานฝีมือในบางจุด

* ผู้ประกอบการขนาดเล็ก * (กำลังการผลิตไม่สูง)
ควรเริ่มนำเครื่องจักรทั่วไปมาเริ่มใช้งาน

________________________________________________________________

⭐️ “#กุญแจสำคัญ ในการนำระบบ Automation มาใช้งาน”

เพราะระบบ Automation ยังคงเป็นระบบที่ต้องมีคนควบคุม ดังนั้น บทบาทของแร
งงานที่ทำหน้าที่ในการควบคุมสิ่งเหล่านี้จึงสำคัญมาก เพื่อตรวจสอบแก้ไขปัญหาและซ่อมแซมระบบที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการผลิต

กุญแจสำคัญ ของการปรับใช้ระบบนี้ ก็เลยเป็นในเรื่องของ #การพัฒนาฝีมือแรงงานให้สามารถทำงานร่วมกับระบบAutomation ได้อย่างมีอะไรติดขัดน้อยที่สุด

และระบบจะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ

ดังนั้นผู้ประกอบอาหารทั้งหลาย จะอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะคะ

#ควรเตรียมความพร้อม ในเรื่องของความรู้เครื่องจักรและความพร้อมในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพแรงงานคนหน่วยควบคุมไปพร้อมๆกัน

#การปรับใช้ระบบAutomationในการผลิตอาหารในประเทศไทยก็จะเกิดขึ้นได้เร็วและมีประสิทธิภาพ ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารระดับภาพรวมประเทศได้อย่างรวดเร็วค่ะ! Take Care Foodie Guys! 😘💞

________________________________________________________________

#Amyinfood #FoodInfluencer #Food
#FoodIndustry #Health #HealthandBeauty
#guru #อาหาร #อุตสาหกรรมอาหาร #สุขภาพ

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก:

roboticstomorrow.com
kasikornresearch.com
automationmag.com

________________________________________________________________

You may also like