FOOD INNOVATION SCI KNOWLEDGE

AGRITECH DIGITAL SOLUTIONS: #เกษตรปลอดเชื้อ วิถีเกษตรนวัตกรรม ยุค New Normal! 👩🏼‍🔬💫🦠🌿 เมื่อวิกฤตโควิด เร่ง #เกษตรดิจิทัล โตไวกว่าที่คิด! 🤖☄️

By

 

AGRITECH DIGITAL SOLUTIONS: #เกษตรปลอดเชื้อ วิถีเกษตรนวัตกรรม ยุค New Normal! 👩🏼‍🔬💫🦠🌿 เมื่อวิกฤตโควิด เร่ง #เกษตรดิจิทัล โตไวกว่าที่คิด! 🤖☄️
.
ฮัลโหลลลลชาวฟู้ดดด! ผลกระทบจากสถานการ์ณวิกฤตโควิด

นี่ยังคงมีอะไรให้ต้องติดตามตลอดเลย พลาดไม่ได้เด็ดขาด

กับความเคลื่อนไหวที่มาไว-ไปไว-เปลี่ยนไว ไม่แพ้กับการระบาดของตัวเชื้อเลยทีเดียว 💡🕰
.
สำหรับในประเทศไทยนะคะ! 🔍🤳🏻 ผู้คนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จำนวนมากมีการย้ายกลับสู่ถิ่นฐาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อหาลู่ทางเลี้ยงชีพจากภูมิลำเนา
.
#สืบเนื่องจากการเลิกจ้างงานและการหยุดชะงักของธุรกิจจำนวนมากจากในเมืองหลวง ที่ทำให้คนเหล่านี้ต้องกลับมาดิ้นรนจากภูมิลำเนา
.
อาชีพที่เกี่ยวกับการเกษตร ส่วนมากมีการปรับตัว และผนวกเข้าสู่ “เกษตรดิจิทัล” เร็วมากขึ้น จากตัวเร่งปฏิกริยาที่เรียกว่า โควิด-19
.
#เป็นการปรับตัวในเรื่องอะไรบ้าง?

ก็อย่างเช่น การทำฟาร์มแนวตั้ง, หุ่นยนตร์และระบบอัตโนมัติ, เครื่องจักรกลเกษตร, การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและระบบขนส่งดิจิทัล, เทคโนโลยีชีวภาพ, ธุรกิจไบโอรีไฟนารี, และการให้บริการธุรกิจการเกษตรต่างๆผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
.
ฟังดูล้ำๆเนอะ! แต่ก็นั่นหละ เรื่องสุดล้ำพวกนี้อ่ะ! ตอนนี้กำลังเกิดขึ้นจริงในโลกอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรแล้วนะคะ เรียกว่าเป็น #การก้าวสู่5G ของยุค #เกษตรดิจิทัล เลยก็ได้เนอะ 💞
.
วันนี้ตาม #Amyinfood มาดูกันเลยค่ะ 🌟😘 ว่า #ความเคลื่อนไหวของเกษตรดิจิทัลนี้จะส่งผลกระทบสู่การเปลี่ยนแปลง ของวงการการเกษตรในประเทศไทยไปได้ยังไงบ้าง? ⚗️🌿🚩👀
______________________________________________________________________

“แนวทางสร้างรูปแบบธุรกิจ สร้างอาชีพใหม่ ด้วย #เกษตรดิจิทัล 7 สาขา”
.
มาเริ่มที่ข้อมูลการวิเคราะห์จาก NIA โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center: ABC Center) ที่ได้ร่วมกับหารือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย และเครือข่ายการเกษตรชั้นนำ กันก่อน!
.
สถาบันเหล่านี้ วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกออกมาได้แบบนี้หละ…
.
🔥 แนวโน้มนวัตกรรมด้านการเกษตรที่ถูกเร่งให้เกิดเร็วขึ้น ในครึ่งปีหลัง ของ ปี2020 นี้ แบ่งออกเป็น 🔥
.
1. Robotic & Automation
2. Agricultural Biotechnology
3. Process of New Farming Model
4. Biorefinary
5. Digital Agriculture
6. Agricultural Service
7. Logistic & Postharvest
.
.
ทั้ง 🔥7 สาขานี้🔥 จะครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิตจากฟาร์มถึงผู้บริโภค การทำเกษตรด้วยการต่อยอดภูมิปัญญาพร้อมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้
______________________________________________________________________

“เกษตรดิจิทัล ทั้ง 7 สาขา มีประโยชน์ยังไงกันบ้างนะ?”
.
ผลการวิเคราะห์นี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการ เกษตรกร หรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปเป็นแนวทางสร้างรูปแบบธุรกิจ รวมถึงการสร้างอาชีพใหม่ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
______________________________________________________________________

🚩 1. “Agricultural Biotechnology”
#เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
.
เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา ในเรื่องของ ประสิทธิภาพการผลิต, การลดต้นทุน, ความปลอดภัยด้านอาหาร
.
ด้วยการนำความหลากหลายทางชีวภาพมาประยุกต์ให้เกิดธุรกิจและแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ
.
มี 4 ไอเดีย ใหญ่ๆคือ
.
-> การใช้ของประโยชน์ไมโครไบโอมของจุลินทรีย์ดินเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิตของพืช
-> ผลิตภัณฑ์สำหรับควบคุมศัตรูพืชด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
-> การสร้างพืชที่มีคุณลักษณะตามความต้องการโดยการดัดแปลงยีน
-> การวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพขนาดใหญ่
______________________________________________________________________

🚩 2. “Digital Agriculture”
#เกษตรดิจิทัล
.
เป็นการก้าวสู่ 5G ที่มีการเติบโตสูง และขยายออกอย่างรวดเร็ว เช่นพวก
.
-> การใช้เซนเซอร์เก็บข้อมูลระดับน้ำที่แปลงนาข้าว โดยเกษตรกรสามารถดูข้อมูลจากที่บ้านได้ผ่านมือถือ เมื่อมีข้อมูลมากเพียงพอก็สามารถทำนายสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำขึ้น
.
.
-> การใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
.
-> การใช้ Blockchain Technology เพื่อสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยด้านผลผลิต และนำมาใช้ในการตรวจสอบความผิดปกติและข้อมูลย้อนหลังด้านต่าง ๆ
______________________________________________________________________

🚩 3. “Process of New Farming Model”
#การจัดการฟาร์มรูปแบบใหม่
.
โดยเฉพาะการทำเกษตรแนวตั้ง หรือ Vertical Farming #การทำเกษตรในเขตเมือง
.
ตัวอย่างของเรื่องนี้ ที่กำลังบูมมากๆ คือเรื่องเทรนด์ของ Alternative Protein หรือ #แหล่งโปรตีนทางเลือก เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการทำฟาร์มปศุสัตว์
.
หนึ่งทางเลือกยอดฮิต ในนั้นคือ “แมลง” แมลงกำลังจะเป็นโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆ
.
สิงคโปร์ เป็นตัวอย่างของเคสนี้ที่ดี ในกาเริ่มประกาศนโยบายสนับสนุนการ #ปลูกผักบนดาดฟ้า
.
รวมถึง ระบบ “#ฟาร์มเลี้ยงแมลงแบบปิด” ด้วยระบบอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง เพื่อตอบรับเทรนด์และความต้องการที่เพิ่มขึ้นในส่วนนี้นั่นเองค่ะ
.
______________________________________________________________________

🚩 4. “Robotic & Automation”
#เครื่องจักรกลเกษตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
.
ถึงแม้จะมีแรงงาน ว่างงานจากปัญหาการหยุดชะงักของธุรกิจ จากตัวเมือง หันกลับเข้าสู่ภูมิลำเนากันมากขึ้น แต่ #เทคโนโลยีในการประหยัดแรงงาน ต่างๆก็ยังคงเป็นที่ต้องการอยู่นะคะ หนำซ้ำ ยังมีแต่จะต้องการมากขึ้นด้วย
.
เทคโนโลยีพวกนี้เป็นเหมือนตัวดึงดูด ให้เกษตรกรต่างพากันยกระดับธุรกิจของตน เครื่องจักรกลช่วยประหยัดแรงงาน โดยมีระบบต่างๆ ช่วยสนับสนุน เช่น
.
-> การใช้หุ่นยนต์มาช่วยดูขั้นตอนต่างๆแทนคน เคสนี้มีตัวอย่างเช่น สตาร์ทอัพของอิสราเอล “อารักกา” เปิดตัว #หุ่นยนต์ตัวแรกของโลกที่ใช้ในการผสมเกสรในโรงเรือน จุดเด่นคือ #มีAIบอกได้ว่าดอกไม้พร้อมสำหรับการผสมเกสรดอกไม้เมื่ออุณหภูมิและระดับความชื้นเหมาะสม ทั้งนี้
.
.
สำหรับใน “ประเทศไทย” อาจจะยังไม่มีหุ่นยนต์ไปใช้งาน ส่วนใหญ่จะเป็น
.
-> การประยุกต์ใช้โดรน เช่นสตาร์ทอัพไทยเทวดา คอร์ป ที่ #นำโดรนไปใช้ในการปลูกข้าว ได้อย่างแม่นยำสามารถ #เพิ่มผลลิตได้ถึงสองเท่า
.
______________________________________________________________________

🚩 5. “Agricultural Service”
#บริการทางธุรกิจเกษตร
.
อย่างที่ทุกคนรู้ดี ในช่วงการระบาดโรคโควิด – 19 ผู้คนส่วนใหญ่ทำงานที่บ้านและมีความจำเป็นต้อง #สั่งสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์
.
Platform ต่างๆจึงมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเพื่อปรับตัวตอบรับความต้องการในส่วนนี้ที่เพิ่มมากขึ้นฉับพลัน
.
เช่นพวก
.
-> ตลาดอีคอมเมิร์ซ
-> ระบบขนส่งอัตโนมัติ (ช่วยในการส่งสินค้าอาหาร – เกษตรแบบเร่งด่วน)
.
-> ระบบการจองอุปกรณ์การเกษตร ที่คล้ายคลึงกับการจองรถเพื่อการเดินทาง
-> ระบบการประมูลสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลความต้องการของตลาด
-> ระบบเชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตรกับโรงงานอุตสาหกรรมหรือร้านอาหารเพื่อให้การผลิตและการค้าขายมีความต่อเนื่องและไม่ติดขัด
______________________________________________________________________

🚩 6. “Logistic & Postharvest”
#การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง
.
ด้วยความที่เป็นเมืองร้อน และสินค้าวัตถุดิบการเกษตรส่วนมากของไทยเรานั้น มีผิวที่เป็นเปลือกบาง เก็บรักษายาก และเน่าเสียง่าย
.
กระบวนการการจัดการผลผลิตตั้งแต่หลังเก็บเกี่ยวยาวไปถึงการขนส่ง ถึงมีการเร่งสร้างธุรกิจมารองรับ และพัฒนาปัญหาในส่วนนี้ ให้ดีขึ้น ด้วยเทคโนโลยี เช่น
.
-> การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยืดอายุและเก็ยรักษาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
-> กระบวนการที่ไม่ใช้สารเคมี
.
-> #การติดตามและตรวจสอบคุณภาพผลผลิตอย่างรวดเร็ว แม่นยำ และไม่ทำลายผลิต เช่น
* ตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมบรรยากาศด้วยโอโซนที่สามารถควบคุมผลไม้เปลือก
* การใช้สารเคลือบผิวเพื่อยืดอายุและรักษาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้ได้นานขึ้น
______________________________________________________________________

🚩 7. “Biorefinary”
#ธุรกิจไบโอรีไฟนารี
.
เติบโตสูงมากกกก เพราะเป็นการใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ล้วนๆ เป็นการเล่นแร่แปรธาตุ สิ่งมีชีวิตชีวภาพต่างๆ ออกมาเป็นสินค้ามูลค่าเพิ่มที่ใช้งานได้มากขึ้น
.
อธิบายด้วยภาษาทางการ ก็จะเป็น #การแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรหรือของเหลือทิ้งจากการเกษตรด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
.
เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่ว่า ก็คือการใช้ จุลินทรีย์ แบคทีเรีย ยีสต์ เอ็นไซม์ หรืออื่นๆ ให้ทำหน้าที่เสมือนโรงงาน (#CellFactory) ให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เช่น
.
-> เชื้อเพลิงและพลังงาน
-> ชีวเคมีภัณฑ์
-> อาหารสัตว์แห่งอนาคต
-> #อาหารแห่งอนาคต
-> ชีวเภสัชภัณฑ์
______________________________________________________________________
.
#Amyinfood #FoodInfluencer #Food
#FoodIndustry #Health #HealthandBeauty
#guru #อาหาร #อุตสาหกรรมอาหาร #สุขภาพ
.
.
ขอขอบคุณข้อมูลจากแหล่ง:
.
techsauce.co
mgronline.com
bangkokbiznews.com

You may also like