FOOD INNOVATION

⚗️🧬 MAKE YOUR OWN FOOD: อาหาร ▫️ พันธุกรรม ▫️ เทคโนโลยี

By

⚗️🧬 MAKE YOUR OWN FOOD: อาหาร ▫️ พันธุกรรม ▫️ เทคโนโลยี ▫️ #เทรนด์ใหม่กำลังเปลี่ยนโลกอาหารแห่งอนาคต “NEW TREND IN PERFECT HEALTH” สู่ สงครามอาหารตัดแต่งพันธุกรรม เพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดลูกค้าแบบ คน ต่อ คน 🚹🚺
.
โลกอาหารแห่งอนาคตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป 🌎 นั่นเพราะเรากำลังอยู่ในยุคที่โลกหมุนเร็ว เทคโนโลยีใหม่ๆ สารพัดเกิดขึ้นแทบจะตลอดเวลา จนบางที #Amyinfood เองก็ยังรู้สึกว่าเดินตามโลกไม่ค่อยทันเหมือนกันค่ะ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อชาวฟู้ดที่น่ารัก บทความนี้มีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่เราควรรู้จัก อันไหนที่จะเปลี่ยนโลก หรือสิ่งไหนที่มีผลกระทบต่อชีวิตของเราบ้าง? ไปดูแล้วกันเลยยยย…
.
#เทรนด์ใหม่ในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพเฉพาะคน กำลังจะกลายเป็นเรื่องส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวัน ที่กลมกลืนและประสานสอดคล้องกับพฤติการของผู้คนร่วมกับการใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่อย่างผสมกลมกลืนตามหลักการของการแพทย์ เพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาว ห่างไกลโรค เอมี่เชื่อว่า เทคโนโลยีตัวนี้จะส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลกต่อไปในอนาคต รวมถึงเป็นความหวังในการแก้ปัญหาหลายอย่างที่เราจะต้องเผชิญได้อย่างยั่งยืน
.
👩‍🔬 โดยอาศัย Personalised Food นวัตกรรมใหม่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกอาหาร ด้วยเทรนด์อาหารจาก DNA (Deoxyribonucleic acid) เป็นตัวช่วยสำคัญ #ด้านการจัดการโภชนาการด้วยการประเมินผลจากการตรวจDNAเฉพาะบุคคล คาดการณ์ว่า การแพทย์ในอนาคตสำหรับคนรุ่นใหม่ยุค “#มิลเลนเนียม” จึงจะเป็นการแพทย์เฉพาะตัวบุคคล หรือที่เรียกกันว่า “Personalized Medicine” นั่นเองจ้า และการมีสุขภาพดีก็จะเริ่มต้นจากการ “กิน” 😋
.
************************************************************************
.
 เปลี่ยนโลกอาหารแบบเก่า เลิกระบบ ONE SIZE FIT TO ALL 
.
แม้ว่า จะเป็นยาชนิดเดียวกัน แต่ผลลัพธ์อาจให้ผลการรักษาที่แตกต่างกันก็ได้นะ? สิ่งนี้มีสาเหตุจากความผันแปรของหลายปัจจัย เช่น พยาธิสภาพ สิ่งแวดล้อม พฤติกรรม (อาทิ อาหาร การสูบบุหรี่ ฯลฯ) รวมถึงลักษณะทางพันธุกรรมของผู้ป่วย ยกตัวอย่างเช่น ความผิดแผกทางพันธุกรรมของเอนไซม์เปลี่ยนแปลงยา (metabolism) หรือความผิดแผกของความไว (sensitivity) ในการตอบสนองต่อยา ซึ่งในปัจจุบัน เภสัชพันธุศาสตร์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ในการประยุกต์ใช้ข้อมูลสำหรับการเลือกยาและขนาดยาที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการรักษาสูงสุด ในขณะที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาน้อยที่สุด
.
โดย #อาหารมีบทบาทในการควบคุมยีนให้มีลักษณะเปลี่ยนไปจึงส่งผลต่อความรุนแรงของโรค และมีส่วนในการปรับปรุงยีนให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีในระยะยาวต่อรุ่นลูกรุ่นหลาน เรียกได้ว่าในอนาคตเราอาจจะไม่ต้องรับสืบทอดโรคทางพันธุกรรมจากรุ่นพ่อแม่ก็เป็นได้
.
🔬 อีกไม่นาน…เทคโนโลยีเกิดใหม่เยอะขึ้น ในอนาคตแพทย์ก็ต้องเปลี่ยนเทรนด์ใหม่ ขยับไปเป็นการปรึกษาเพื่อที่จะไม่ให้เจ็บป่วย ปรึกษาเพื่อปรับปรุงไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิต เพื่อที่จะมีสมรรถภาพของร่างกาย เรียกได้ว่า #ไม่รอจนเจ็บป่วยแล้วจึงค่อยไปรักษา #แต่จะศึกษาหาความรู้ว่าควรจะตรวจเตรียมตัวอย่างไร กันไว้ดีกว่าแก้ว่างั้นเถอะค่ะ
.
ขณะเดียวกัน #การเลือกบริโภคอาหารสามารถส่งผลถึงสุขภาพระยะยาวได้โดยตรง ด้วยเหตุนี้ การเลือกอาหารให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการมีสุขภาพที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุ ที่มีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาด้านโภชนาการมากกว่าวัยผู้ใหญ่ทั่วไป ดังนั้นการที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของอาหารและโภชนาการ จะทำให้การดูแลผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพขึ้น และทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้เช่นเดียวกัน 👵🧓
.
************************************************************************
.

💊 💊 เปลี่ยนมาดีไซน์สุขภาพดี ด้วยอาหารในแบบคุณเอง “CHOOSE YOUR FRESH INGREDIENTS” สู่ “PRECISION MEDICINE” #การรักษาแบบแม่นยำและจำเพาะ 💊 💊
.
ถึงตอนนี้ชาวฟู้ดแทบทุกคนคงได้ยินเรื่องของ #PERSONALISEDFOOD เข้ามาผนวกกับ #PRECISIONMEDICINE ที่เป็นเทคนิคการตัดแต่งยีนที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อรักษาโรคต่างๆ จากวิวัฒนาการอาหารและการดัดแปลง DNA ของมนุษย์ …แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ #ในอนาคตอันใกล้เราจะสามารถดัดแปลงอาหารที่เหมาะกับเราเพียงคนเดียว เพื่อสุขภาพที่ดีของเรา เรียกได้ว่า “FUTURE WORLD CITIZAN” ประชากรโลกกว่า 7.7 พันล้านคนในปัจจุบันจะสามารถควบคุมสุขภาพตนเองได้ เพื่อสุขภาพดีตลอดเวลาทุกช่วยอายุ
.
************************************************************************
.
🧬 🧬 อีก 25 ปีข้างหน้า ปัญญาประดิษฐ์จะเขย่าวงการสุขภาพ เมื่อ AI เข้ามามีบทบาทกำเนิดการผลิตอาหาร เพื่อ รักษา ด้วยวิธี #กินเปลี่ยนพันธุกรรม เพื่ออายุที่ยืนยาว 🧬 🧬
.
หากเราพูดถึง #โรคทางพันธุกรรม มันก็เป็นเหมือนคำพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต เพราะเราต่างก็รู้ดีว่า สิ่งนี้เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่ความจริงแล้วคนเรามีทั้งรหัสพันธุกรรมดีและไม่ดีฝังอยู่ในยีนหลายๆ กรณีเราสามารถปรับเปลี่ยนรหัสเหล่านี้ได้ด้วย “#การเลือกกินอาหารที่ดี” จะดีสีกแค่ไหนนะ!!!
.
อย่างที่รู้ๆ กันค่ะ #อาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการทำงานของยีนในกระบวนการสร้างโปรตีน โดยที่รหัสในยีนจะต้องได้รับการถ่ายทอดคำสั่งเพื่อสร้างโปรตีน ส่วนจะสร้างได้มากหรือน้อยก็ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเปิดปิดสวิทซ์การทำงานของยีน โดยนักวิจัยพบว่า #องค์ประกอบของอาหารบางชนิดสามารถเปลี่ยนโครงสร้างของยีนได้ ทำให้ลักษณะบางอย่างที่มีอยู่ในยีนเปลี่ยนไปรวมถึงการทำงานของยีนที่เปลี่ยนไปจากเดิม มีผลต่อการเกิดโรคการดำเนินไปของโรค และความรุนแรงของโรคได้ เอ๊ะ! หรือนี่จะเป็นการจัดลำดับพันธุกรรมแบบใหม่ ในอนาคตเราอาจจะสามารถกำจัดโรคทางพันธุกรรมได้ ด้วยการจัดพันธุกรรมใหม่ก็เป็นได้ !!! 🧪🧪
.
************************************************************************
.
💣 ระเบิดเวลา!! ผลกระทบ “#CUSTOMIZEDFOODS” อาหารที่เราสามารถกำหนดเอง ต่อวงการอุตสาหกรรมอาหาร 💥
.
ก้าวไปอีกขั้นแล้ว สำหรับอุตสาหกรรมอาหารในอนาคต ในการนำเทคโนโลยี AI เข้ามามีบทบาทเพื่อพัฒนาการผลิตอาหารแห่งอนาคต 📊 📈 ในการผลิตอาหารจำเพาะบุคคล จากการวิเคราะห์ DNA เพื่อตรวจจับการแพ้ สาเหตุของโรค หรือการเพิ่มเติมสารอาหารที่สำคัญเข้าไปในร่างกาย 🌡 ในปัจจุบันโลกกำลังเดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว อุตสาหกรรมต่างๆ ก็มีการแข่งขันกันดุเดือด เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งผู้บริโภค และกอบโกยผลกำไร แน่นอนผู้ประกอบการเองก็สามารถเลือกที่จะเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง หรือเลือกที่จะหยุด แล้วยอมให้อุปสรรคเข้ามาขวางกั้น หากตามโลกไปทัน อีกทั้งเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ก็เข้ามาเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจ เปลี่ยนวิธีการจับจ่ายของผู้บริโภคสารพัดอย่าง รวมถึงวิธีการแสดงความคิดเห็น และการถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ
.
วันนี้โลกของธุรกิจอาหารเต็มไปด้วยความท้าทายมากมาย ยิ่งการทำธุรกิจในปัจจุบันที่มีส่วนแบ่งมากกว่าธุรกิจอื่นๆ ทั่วโลก นั่นเพราะทุกคนบนโลกต้อง “กิน” ความต้องการจึงเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง และตอนนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันระหว่างบริษัทอีกต่อไป แต่เป็นการแข่งขันในด้านของนโยบาย และระบบความสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย Amyinfood เชื่อว่า #ธุรกิจที่จะอยู่รอดจะต้องมีนวัตกรรมที่ดีและปรับตัวได้เร็วที่สุด
.
ที่กล่าวมา เอมี่ว่า นี่เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อแสดงให้เห็นว่า #อาหารมีผลต่อสุขภาพร่างกาย และ #ไม่มีอาหารชนิดใดชนิดเดียวที่จะเหมาะกับทุกคน สรุปคือ “นวัตกรรม” เป็นโจทย์ท้าทายของกลุ่มผู้ประกอบการอาหาร มันคือกลไกสำคัญที่จะช่วยเพิ่มแต้มต่อและศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้เล่นในอุตสาหกรรมนี้ได้ 🍔🍟🥗🥫
.
ขอบคุณข้อมูลจาก :
honestdocs.co
thenafemshow.org
clarkstonconsulting.com
foodbusinessnews.net
.
#Amyinfood #FoodInfluencer #Food #FoodIndustry #Health #HealthandBeauty #guru #อาหาร #อุตสาหกรรมอาหาร #สุขภาพ

You may also like