FOOD TALK SCI KNOWLEDGE

BEST LIGHT FOR VEGETABLES: ชนิดผักสวนครัวกับแสงแดด

By
BEST LIGHT FOR VEGETABLES: 🪴👩🏻‍🌾 #ชนิดผักสวนครัวกับแสงแดด 🪴อย่างแรกของการปลูกผัก คือ #น้ำและแสงและอาหารต้องพอดีกับความต้องการผักนั้นๆ 💦✨ และแน่นอน ว่าพืชผักแต่ละชนิดมีความต้องการและสภาวะที่เหมาะแก่การเติบโตที่ต่างกัน 🌼 การ #เลือกแสงที่เหมาะสม จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชผัก ผักแต่ละชนิดในครัวเรือน ต้องการแสงอย่างไรบ้าง ตามไปดูกันเลยค่ะ
.
.

You may also like