FOOD TALK SCI KNOWLEDGE

BAD PROTEIN: โปรตีนไม่ดีเพิ่มสารก่อมะเร็ง

By
BAD PROTEIN: 🥓 #โปรตีนไม่ดีเพิ่มสารก่อมะเร็ง 🔥👀 เป็นที่รู้กันดี ว่า #โปรตีนสัตว์ ก่อเกิดมะเร็งชั้นดี ให้กับร่างกาย และ เราควร #เพิ่มการกินโปรตีนทางเลือกจากพืช 🌿
.
ตาม #amyinfood ✨🙆🏻‍♀️ ไปดู ชนิดโปรตีนต่างๆที่เป็นสารก่อมะเร็งที่ 💥 #เราควรหลีกเลี่ยง 💥ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
.
.

You may also like